Σ'ακούω που έρχεσαι!

 

 

Σ’ακούω…

Σ’ακούω που έρχεσαι…

Σε ξεγέλασα πέντε φορές

Πέντε πόλεμοι… φυλακές… στήσιμο στον τοίχο…

Σε ξεγέλασα!

 

Σ’ακούω…

Σ’ακούω που έρχεσαι…